Logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach
Powróć do: Pracownicy OPS

Pracownicy OPS

KIEROWNIK OŚRODKA

Magdalena Majchrowska

email: ops@dobrzany.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Lak

email: ksiegowaops@dobrzany.pl

PRACOWNICY OPS

Ewa Czaja- specjalista pracy socjalnej

teren: Dolice, Grabnica, Krzemień, Sierakowo, teren miasta Dobrzany

Anna Poniżnik- starszy pracownik socjalny, obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego

teren miasta Dobrzany, Błotno, Bytowo, obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego

email: ops.sw@dobrzany.pl

Anna Woźniak- starszy pracownik socjalny, dodatki mieszkaniowe

teren: Kępno, Mosino, Lutkowo, Biała, Kozy, Szadzko, Odargowo

Beata Jarmolińska – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

email: swiadczenia@dobrzany.pl 

 

ASYSTENT RODZINY, SEKRETARZ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Magdalena Obłoń

email: asystent@dobrzany.pl

 

OPIEKUNKI NAD CHORYM W DOMU

Katarzyna Czwertlik

Dorota Jacewicz

Danuta Kołodziejska

Sylwia  Piwońska

Beata Sobek