Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 28 maja 2024
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
pochmurno
17°C

Usługi Opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE PRZEZNACZONE SĄ DLA:

Osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawiona oraz osobom, które wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
- opiekę higieniczną,
- zaleconą przez lekarza pielęgnację,
- zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miarę możliwości).
Zatrudnione w tutejszym Ośrodku opiekunki domowe świadczą usługi opiekuńcze osobom chorym w miejscu ich zamieszkania (w godzinach i dniach pracy Ośrodka) na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika OPS w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego.

Ośrodek przyznając usługi ustala zakres, okres, wymiar godzinowy i miejsce świadczenia usług uwzględniając sytuację zdrowotną, rodzinną i warunki mieszkaniowe chorego.

Korzystanie z usług jest odpłatne, a wysokość odpłatności zależy od dochodu osoby lub rodziny oraz wykorzystania własnych możliwości, uprawnień i zasobów. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala ośrodek pomocy społecznej w w zależności od posiadanego dochodu. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, tj. 776,00 zł lub w przypadku osoby w rodzinie tj. 600,00 zł.

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Zaświadczenie lekarskie określające stan zdrowia, rodzaj niezbędnych usług i ich zakres;
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu;
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych;
Dokumenty poświadczające dochody :
 - zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu pracy w kwocie netto, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;

- decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury itp.;

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach o podatku od osób fizycznych -zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zeznanie podatkowe za rok poprzedni;

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o zryczałtowanym podatku dochodowym: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz dowody opłacania składek ZUS.

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O POMOC W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Złożenie wniosku do siedziby OPS lub zgłoszenie telefoniczne;
Sporządzenie rodzinnego wywiady środowiskowego – pracownik socjalny przeprowadza rodzinnym wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w przeciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Podczas wywiadu ustalana jest sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa i majątkowa;
Wydanie decyzji administracyjnej wnioskodawcy;
Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u osób zobowiązanych do alimentacji (zstępnych tj. pełnoletnich dzieci, wnuków lub wstępnych tj. rodziców, dziadków).
Opłata za usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem na konto OPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.